บทความแนะนำ

สมัครสมาชิก

สมาชิกเถ้าแก่ใหม่2

เพราะทำธุรกิจขนาดเล็กให้อยู่รอดต้องรู้ลึกข้อมูล เพื่อสามารถนำองค์ประกอบต่าง ๆ มาสังเคราะห์สู่การวางแผนกลยุทธด้านการตลาดให้แข่งขันได้ รักษาฐานลูกค้าเก่า และเพิ่มช่องทางในการสร้างลูกค้าใหม่

มาร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวเถ้าแก่ใหม่ (Taokaemai.com)
เราจะเสิร์ฟข้อมูลธุรกิจอินไซด์ เช่น โมเดลธุรกิจ แผนการเงิน และแผนการตลาด
เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องเถ้าแก่ใหม่ ทั้งด้านการทำธุรกิจ การค้า และการลงทุน

สมาชิกทั่วไป
พิเศษ ปีละ 555 บาท (เดือนละ 46.25 บาท)

สิ่งที่ได้รับ ข้อมูลธุรกิจอินไซด์รายเดือน

Taokaemai Inside

  • Model ธุรกิจน่าสนใจ
  • วิเคราะห์แผนการเงิน
  • วิเคราะห์ SWOT
  • แผนการตลาดสำหรับธุรกิจนั้น
  • ธุรกิจน่าลงทุน


Taokaemai VIP Inside

พิเศษ ปีละ 1,555 (เดือนละ 129.58 บาท)

สิ่งที่ได้รับ ครอบคลุม Taokaemai Inside และเพิ่มมากขึ้นด้วย Consulting ดังนี้

Facebook Live Consulting

  • เข้ากลุ่มลับ Facebook “ครอบครัว Taokaemai VIP”
  • มี Live Consult ผ่านทาง Facebook Live เดือนละ 2 ครั้ง
  • บรรยาย Business Model ใน Taokaemai Inside 1 ครั้ง
  • Live ธุรกิจที่น่าสนใจในการลงทุน กับเจ้าของกิจการ 1 ครั้ง
  • ตอบข้อซักถามในกลุ่มทุกคำถาม

ตัวอย่าง Business Model

BMC_Food

 

ลงทะเบียน >>

โอนเงิน บัญชีธนาคาร บริษัทจำกัด เถ้าแก่ใหม่ เอ็นเตอร์ไพรส์

เลขที่บัญชี 010-1-37001-1 ธนาคารกรสิกรไทย สาขา สีลมคอมเพล็กซ์

กรุณาส่งหลักฐานมาที่ Line ID: 0851592323

 

มาร่วมเป็น “ครอบครัวเถ้าแก่ใหม่” ด้วยกันครับ

เกียรติรัตน์ จินดามณี ผู้ก่อตั้ง Taokaemai.com

ธนวัตร มีเจริญ ผู้ร่วมก่อตั้ง Taokaemai.com