Ebook | 150 Key Success

Ebook | 150 Key Success

“ความรู้” เป็นสิ่งสำคัญมาในการทำธุรกิจ บ่อยครั้งที่เราต้อง “จ่ายค่า”ความ “ไม่รู้” แพงกว่าการที่เราจ่ายเพื่อหาความรู้ มูลค่า “ความผิดพลาด” นั้นมันประมาณค่าไม่ได้ บางคนเริ่มด้วยเงินทองที่เก็บมาทั้งชีวิตแต่เพราะขาด “ความรู้” จึงทำให้เหมือนนำเงินเก็บมาเผาเทียนเล่นไฟ ไม่เหลืออะไรให้เก็บเกี่ยวเลย ลดโอกาสผิดพล...
Read more
15 บทเรียนธุรกิจ Elon Musk สุดยอดอัจฉริยะเจ้าพ่อนักคิดแห่งนวัตกรรมบ้าระห่ำระดับโลก

15 บทเรียนธุรกิจ Elon Musk สุดยอดอัจฉริยะเจ้าพ่อนักคิดแห่งนวัตกรรมบ้าระห่ำระดับโลก

ไม่ว่าจะทำอะไรก็กลายเป็นจุดสนใจของชาวโลกไปหมดสำหรับ Elon Musk (อีลอน มัสก์)  เจ้าพ่อนักคิดแห่งนวัตกรรมความบ้าระห่ำที่ชาวโลกยกย่องให้เขาเป็นผู้เปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ซึ่งมัสก์คือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จและเป็นเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่ 3 บริษัท คือบริษัท PayPal ที่เป็นตัวกลางในการจ่ายและรับเงินผ่านทางระบบอ...
Read more
ธุรกิจน่าลงทุน | เสื้อปั๊ม ลงทุนหลักหมื่นกำไรหลักแสน

ธุรกิจน่าลงทุน | เสื้อปั๊ม ลงทุนหลักหมื่นกำไรหลักแสน

ธุรกิจเสื้อปั๊ม ลงทุนหลักหมื่นกำไรหลักแสน ไอเดียเป็นจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจที่ การลงมือทำ ปรับปรุง จะเป็นตัวผลักดันให้ธุรกิจนั้นไปสู่ความสำเร็จ เหมือนดั่งเช่นธุรกิจ “เสื้อปั๊ม เก๋ๆ handmade-t-shirt.com “ ของน้อง ต่อ สุวัฒน์ชัย พรหมบุตร ที่เริ่มต้นจากความคิดแค่อยากได้เสื้อแก็งค์เพื่อน ๆ ลายเก๋ ๆ เป็นขอ...
Read more
ทฤษฎี 4P ตามวิถีพุทธ สู่หลุดพ้นกักดับทางการเงิน

ทฤษฎี 4P ตามวิถีพุทธ สู่หลุดพ้นกักดับทางการเงิน

  อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา กฎไตรลักษณ์ตามวิถีพุทธเพื่อความหลุดพ้นและหนทางสู่นิพพาน เราควรนำมาใช้ในการดำรงชีพเป็นอย่างมากเพราะว่า โดยปกติมนุษย์เรามักจะทำอะไรตามใจของตัวเองเพราะความอยากให้เป็นอย่างนั้น หรือไม่ต้องการให้เป็นอย่างนี้อย่างนั้น  แต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่มีผู้ใดกำหนดสิ่งเหล่านั้นตามใจต้องการได้...
Read more
๙ แนวทางนำหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้ในการทำธุรกิจ

๙ แนวทางนำหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้ในการทำธุรกิจ

เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นอีก 1 พระราชดำรัสของ ร.๙ ที่พระองค์ทรงพระราชทานแก่พสนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนานหลายสิบปี ผมเองได้มีโอกาสศึกษาเริ่มศึกษและนำมาปรับใช้กับธุรกิจเมื่อช่วงปี ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการฉลองครองราชสมบัติครบ ๖๐ พรรษา ผมขออนุญาติยกพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระเจ้าอยู่หัว ร.๙...
Read more